Nákupní košík

Výpočet topného výkonu

 Tento formulář umožňuje orientační výpočet potřebného topného výkonu pro konkrétní prostor.

Výpočet topného výkonu

Rozměry prostoru
šířka délka výška (v metrech)
Síla izolace
Tepelný koeficient
Rozdíl teplot
(v °C)
Rozměry prostoru
Ze zadaných rozměrů se vypočítá objem vytápěného prostoru v m3.
Tepelný koeficient
Tento faktor je dán typem konstrukce objektu. Čím lepší je izolace objektu, tím nižší bude tento koeficient.
  • k = 3,0–4,0 - Jednoduchý dřevěný objekt nebo neizolovaná ocelová hala
  • k = 2,0–2,9 - Jednoduchá konstrukce, jednoduchá cihlová vrstva, jednoduchá okna a střecha, slabá izolace
  • k = 1,0–1,9 - Běžná konstrukce, dvojitá cihlová vrstva, pár oken, běžná střecha, částečná izolace
  • k = 0,6–0,9 - Moderní konstrukce, dvojitá izolovaná cihlová vrstva, pár dvojitých utěsněných oken, silně izolovaná podlaha, dobře izolovaná střecha
Rozdíl teplot
Požadovaný teplotní rozdíl dosažený při vytápění. Pokud je teplota v nevytápěném prostoru -5°C a požadujete prostor vytápět na 15°C, bude hodnota teplotního rozdílu 20.

V následujícím textu se Vám pokusíme ulehčit výběr topidla, vhodného právě do Vašeho prostoru.

Způsoby distribuce tepla a jejich omezení


V první řadě je potřeba si zjistit, zda daný prostor není svázán nějakými předpisy, které se týkají například používání otevřeného ohně, stupně ochrany elektrických spotřebičů (IP) a podobně. V druhé řadě je třeba zvolit co nejvhodnější způsob distribuce tepla, tedy ohřev zářením, sáláním, nebo prouděním. V neposlední řadě je potřeba zvolit si vhodné palivo pro vytápění a orientačně určit potřebný výkon.

Úskalí použití topidel s otevřeným plamenem je více než zřejmé - nesmějí být používána nikde, kde hrozí kontakt s vysoce hořlavými materiály, nebo tam, kde nejsou tyto materiály dostatečně zajištěny proti možnosti kontaktu s otevřeným ohněm. Dále je nutné počítat s tím, že tato topidla spotřebovávají kyslík. Je tedy nezbytné zajistit jeho dostatečný přísun do prostoru.
Stupeň ochrany elektrických spotřebičů se týká převážně průmyslových provozů a použití topidel v exteriéru. Samozřejmostí je nezakrývání všech typů topidel.

Pro různé prostory a použití jsou vhodné odlišné způsoby distribuce tepla.

Mezi klasické patří sálání - topidlo zahřívá vzduch na svém povrchu, vzduch stoupá a cirkuluje po prostoru (olejové radiátory, krbová kamna apod).

Vytápění prouděním využívá většina průmyslových i domácích přenosných topidel. Tato topidla používají ventilátor k vytvoření proudu ohřátého vzduchu, který je distribuován určeným směrem. Tento způsob využívají především plynové a naftové teplomety, naftová a olejová kamna, elektrické přímotopy a konvektory.


Posledním způsobem distribuce tepla je záření, kdy zdroj vyzařuje teplo daným směrem, kde zahřívá předměty a osoby. Odpadají zde výrazné tepelné ztráty, způsobené ohříváním vzduchu (ten je zahříván až sekundárně - rozehřátými předměty a osobami). Topidla, která tento způsob ohřevu využívají, jsou vhodná především tam, kde je potřeba rychlého zahřátí osob a předmětů, bez nutnosti vytápět celý prostor. Zářiče najdou uplatnění především v exteriéru, jako jsou například zahrádky, party stany, výjezdová stanoviště (elektrická infratopení, plynové zářiče a terasové sálače) a v interiérech, kde je vhodné zahřívat jen určitý prostor, například v průmysových halách a dílnách (elektrické a naftové infračervené zářiče).

Jaké palivo vybrat?

Ve volbě paliva jsou určujícími faktory cena a dostupost. Uživatelsky nejkomfortnější je samozřejmě energie elektrická, ale zároveň je až dvojnásobně dražší než nafta (LTO) a plyn (PB).

Ve volbě mezi plynem a naftou je zřejmá lepší dostupnost a manipulace s naftou, naproti tomu plyn má mnohem lepší vlastnosti hoření, a tak i nižší náklady při vysokém výkonu topidla.

Jaký určit potřebný výkon topidla?

U výkonu topidla jde především o uzavřené prostory, kde je alespoň minimální stupeň izolace (je zabráněno proudění venkovního vzduchu). U exteriérových topidel se většinou počítá s použitím v teplotách okolo 15°C, kde výkon 1 kW pokryje cca 6 m2, v prostoru uzavřeném pak cca 10 m2.
Pro výpočet výkonů topidel k vytápění uzavřených prostor použijte, prosím, formulář výše.

Kontakt

Andrea Jeglová Sales representative

Telefon:
+420 776 607 741

E-mail: